Spintronique (multi-base) - Exploration (Accueil)

Index « Auteurs » - tête de navigation
Attention, ce site est en cours de développement !
Attention, site généré par des moyens informatiques à partir de corpus bruts.
Les informations ne sont donc pas validées.

Index : Auteurs

Liste des classifications (clusters par fréquence et par distance de cosinus):

Les termes de plus forte occurence

39Kang L. Wang
31H. Ohno
28Claudia Felser
27D D Awschalom
24Stefano Sanvito
24S. J. Pearton
24L. W. Molenkamp
23Wolfgang Wernsdorfer
23G. Schmidt
21David D. Awschalom
20Mark Johnson
20C. Gould
19K. Sato
19Joonyeon Chang
19F. Matsukura
18Jinlong Yang
18Gerhard H. Fecher
18G. Karczewski
17T. Jungwirth
17T. Dietl
17Roberta Sessoli
17J. Barna
17Faxian Xiu
17E. Saitoh
17D. R. Yakovlev
16Yong Wang
16Mario Ruben
16Manuel Bibes
16D. Reuter
16D. Chiba
15Xufeng Kou
15W. Wegscheider
15J. Kossut
15J. Cibert
15Hideo Ohno
15C. R. Abernathy
14Wei Chen
14T. Wojtowicz
14Sung-Chul Shin
14Daniel Loss
14A. J. Freeman
14A. Barthélémy
13Sung Hul Shin
13Shou-Cheng Zhang
13Roland Wiesendanger
13Matteo Mannini
13M. Jamet
13M. Bayer
13K. Ando
13Jagadeesh S. Moodera
13J. M. Zavada
13Eugenio Coronado
13D. D. Awschalom
13Benjamin Balke
13Bang-Gui Liu
13A. Waag
12Y. Tokura
12Y. Ohno
12Y. Jiang
12Stefan Bl Gel
12S. Picozzi
12S. Das Sarma
12R P Campion
12Motohiko Ezawa
12Mingwen Zhao
12Martin Stutzmann
12Liang He
12Lajos Di Si
12Hidekazu Tanaka
12Desheng Xue
12Daqiang Gao
12Andrea Cornia
12Albert Fert
12A C Gossard
11X. Marie
11W. Ossau
11Swapan K. Pati
11Supriyo Bandyopadhyay
11Stutzmann
11Silvia Picozzi
11Shinji Yuasa
11Shi-Shen Yan
11R C Myers
11M. Sawicki
11M. Kawasaki
11Laurens W. Molenkamp
11K. L. Yao
11K. Brunner
11K. Bouzehouane
11Johnb. Parkinson
11Jin Zou
11J. Wang
11E. Dynowska
11Damianj. J. Farnell
11B. Koopmans
11B L Gallagher
11A. F. Hebard
10Yoshinori Tokura
10Y. Suzuki
10T. Amand
10S. Maekawa
10S. Krompiewski
10S. Bandyopadhyay
10S. Adachi
10P. H. Dederichs
10Nicolae Atodiresei
10Naoto Nagaosa
10Murong Lang
10M. Godlewski
10M. Bibes
10Ke-Wei Xu
10Jonghwa Eom
10Jaroslav Fabian
10J. Sadowski
10J. Berakdar
10I. Galanakis
10H. Zabel
10Gen Tatara
10Dmitri E. Nikonov
10Daniel R. Gamelin
10D. P. Norton
10Chun-Gang Duan
10A. Hoffmann
10A. Dargys
9Z. Valy Vardeny
9Yabin Fan
9Y. Oka
9X. Liu
9V. K. Dugaev
9V. Dediu
9T. Fukumura
9Shuichi Murakami
9S. Tatarenko
9S. Fusil
9Russell P. Cowburn
9Rong Zhang
9Masaaki Tanaka
9M. W. Wu
9L. F. Cohen
9L W Molenkamp
9Kwang S. Kim
9Jun Wang
9Jing Zhang
9Jianshi Tang
9Jian-Min Zhang
9J. Kim
9H. Katayama-Yoshida
9H. Itoh
9G. Bihlmayer
9F. Ren
9Dante Gatteschi
9D. Wu
9C. Felser
9C T Foxon
9A. Fert
8Zhenghong Qian
8Z. Wang
8Yoshiyuki Kawazoe
8Yoshichika Otani
8Ying Dai
8YAN ZHANG
8Y. Li
8Y. Ando
8Xi Chen
8Wanjun Jiang
8W. Xu
8W. Van Roy
8W. M. Chen
8W. Dobrowolski
8Tomoji Kawai
8Teruo Kanki
8Tapash Chakraborty
8T. Zhang
8Svetlana Klyatskaya
8Shigehiko Hasegawa
8Shengqiang Zhou
8S. Valencia
8S. Muto
8Ron Jansen
8R. Bertacco
8Pramey Upadhyaya
8Pallab Bhattacharya
8P. Kuivalainen
8Olle Eriksson
8Michel Hehn
8M. Li
8M. Cahay
8Li-Te Chang
8L. Joly
8L F Cohen
8K. Uchida
8Junsaku Nitta
8Jinlan Wang
8Jing Wang
8Jian Wang
8Jairo Sinova
8J. Nitta
8J. Liu
8J. Inoue
8J. Fontcuberta
8I. Farrer
8I. Bergenti
8Hyun Cheol Koo
8Hui Li
8Hsin Lin
8Heidemarie Schmidt
8Hajime Asahi
8H. Katayama Oshida
8H. Kalt
8H. Asahi
8H L Bai
8G. Jakob
8E. Jacquet
8E. Usakowska
8Chang-Wen Zhang
8C. Y. Fong
8C. Venkateswaran
8C. Song
8C. M. Schneider
8C. Deranlot
8Byoung-Chul Min
8Bob B. Buckley
8Biplab Sanyal
8Baibiao Huang
8B. J. Van Wees
8A. Twardowski
8A. K. Zvezdin
8A. D. Wieck
8A. Barski
7Zhongfang Chen
7Zhenyu Li
7Yongbing Xu
7Yi Cui
7Yan-Xue Chen
7Yan Zhou
7Yan Liu
7Y. Takeda
7Y. Otani
7Y. Liu
7Y. D. Park
7Y. B. Xu
7Y W Du
7Xiaolin Wang
7X. Sun
7Wolfram Heimbrodt
7Wenhui Duan
7Wang Yao
7Vasile Caciuc
7Vadim Ksenofontov
7Udo Schwingenschlögl
7Tom Wu
7Tianxiao Nie
7Takashi Kimura
7T. Nozaki
7T. Hesjedal
7Sujeet Chaudhary
7Stanislav Chadov
7Shuichi Emura
7See-Hun Yang
7S. V. Ivanov
7S. Tarucha
7S. Takahashi
7S. Ghosh
7S. Bl Gel
7Ron Naaman
7R. Kaji
7Philippe Sainctavit
7Philippe Ohresser
7P. Van Isacker
7P. P. Freitas
7Oliver G. Schmidt
7Nian X. Sun
7N. Samarth
7N. Nagaosa
7Mirko Cinchetti
7Michael E. Flatte
7Masao Sakuraba
7Masanobu Miyao
7Martin Aeschlimann
7Marius Grundmann
7Marek Godlewski
7M. Pepper
7M. Oogane
7M. Idrish Miah
7M. Henini
7M. Ciorga
7M. Alouani
7Lili Sun
7Liang-Mo Mei
7L. Vila
7Karim Bouzehouane
7Kai-Lun Yao
7K. Harii
7K W Edmonds
7Junichi Murota
7Jun Liu
7Jun Ding
7John Wang
7Jayasimha Atulasimha
7Jaume Veciana
7J.-E. Wegrowe
7J. Miao
7J. Jolie
7J. H. Song
7J G Hou
7I. Souma
7I. A. Buyanova
7Hyunsoo Yang
7Hui Pan
7Hui Liu
7Hong Guo
7H. Sasakura
7Guo-Lei Liu
7Guido Burkard
7Gabriel Aeppli
7G. Y. Gao
7G. Van Der Laan
7G. T. Thaler
7G. Reiss
7Fumihiro Matsukura
7Ferenc Simon
7F. Pan
7F. Ahmadian
7Edwige Otero
7E. Janik
7E Y Jiang
7Dan A. Allwood
7D. Weiss
7D. Wang
7D. Litvinov
7C. Zhang
7C. Rinaldi
7B. Rodmacq
7B. Hillebrands
7B. Beschoten
7Arunava Gupta
7Arthur J. Freeman
7Arthur J. Epstein
7A. Murayama
7A. Marty
7A. Frank
7A. Continenza
7A. Bansil
7A W Rushforth
6Zhenxing Wang
6Zhao-Hua Cheng
6Yu-Jun Zhao
6Yonghai Chen
6Yong Jiang
6Yi Zhou
6Yandong Ma
6Y. Zhang
6Y. Yamauchi
6Y. Onose
6Xuefeng Wang
6Xiang-Qun Zhang
6X. Zhang
6Wei Wu
6Wang
6W. Gehlhoff
6Toshiaki Enoki
6T. Taniguchi
6T. Devillers
6Sunglae Cho
6Sug-Bong Choe
6Stuart S P. Parkin
6Stuart Parkin
6Soon Cheol Hong
6Song Jin
6Siham Ouardi
6Shiro Kawabata
6Shiqiang Wei
6Shimin Hou
6Saroj P. Dash
6Sandrine Heutz
6Sadamichi Maekawa
6Sabine Wurmehl
6S. Yuasa
6S. Wang
6S. Matsuzaka
6S. J. Xie
6Run-Wei Li
6Roland K. Kawakami
6Robert J. Cava
6Rina Kakimi
6Richard Mattana
6Ramamoorthy Ramesh
6R. Zhang
6R. Wiesendanger
6R. P. Campion
6R. Hanson
6R. Ahuja
6R S Katiyar
6Qingyu Xu
6Pierre Seneor
6Peter J. Klar
6Peter Fischer
6Peng Wei
6Paul P. Horley
6P. Voisin
6P. Ruterana
6P. Renucci
6P. Kossacki
6P. Hawrylak
6P. Böni
6P. Bruno
6P A Orellana
6N. Lebedeva
6Muhammad Safdar
6Ming Liu
6Michael Lorenz
6Marius V. Costache
6Mao-Wang Lu
6M. Varela
6M. Nawrocki
6M. Cantoni
6Luis E. Hueso
6Limei Chen
6Lih-Juann Chen
6Lapo Bogani
6L. Lagae
6L. H. Yang
6L. Chen
6Kyung-Jin Lee
6Koji Nakajima
6Klaus Richter
6Klaus Kern
6Ke He
6Kai Chang
6K. W. Edmonds
6K. Kobayashi
6K. H. Ploog
6K S Chan
6Jens Wiebe
6James R. Chelikowsky
6J. Santamaria
6J. Osterwalder
6J. Li
6J. Kelly
6J. K. Furdyna
6J. Geurts
6J. B. Ketterson
6Iosif Galanakis
6Igor Zutic
6I. T. Ferguson
6Hua-Hua Fu
6Holger Hochmuth
6Hanan Dery
6Haiyan Wang
6HYUN CHEOL KOO
6H. Wang
6H. Schneider
6H. Munekata
6H. L. Bai
6H. Kubota
6George I. Bourianoff
6G Nter Reiss
6G D Fuchs
6F. Zeng
6F. Kronast
6Evelyn L. Hu
6Eitan Ehrenfreund
6E. V. Chulkov
6E. Morenzoni
6E. F. Da Silva Jr.
6Daivasigamani Krishnamurthy
6D. Schuh
6D. Ravelosona
6D. Ferrand
6D. A. Ritchie
6D A Ritchie
6Cyrile Deranlot
6Claus M. Schneider
6Claude Chappert
6Chao Zhang
6Caroline A. Ross
6C. Tablero
6C. Klingshirn
6C. Chappert
6Bo Shen
6Bing-Lin Gu
6B. L. Gallagher
6B. Dieny
6B. Balke
6Arun Bansil
6Alain Schuhl
6Akihito Takeuchi
6Aizhu Wang
6A. T. Filip
6A. Ney
6A. Lemaitre
6A. Kohn
6A. Hirohata
6A. A. Toropov
6A D Wieck
5Ziyong Shen
5Zhongshui Ma
5Zhonghua Zhu
5Zhi-Xun Shen
5Zheng Liu

Manipulations en shell (Unix/Dilib)

HfdCat /Users/jacquesducloy/Documents/WicriRoot/Wicri/Terre/corpus/Spintronic.storage/SpintronicV3/Data/Main/Exploration/Author.i.hfd| SxmlCut idx/l | grep ...  

Wicri

This area was generated with Dilib version V0.6.17.
Data generation: Fri Jan 29 17:28:11 2016. Site generation: Fri Jan 29 18:12:08 2016