Serveur d'exploration sur la simulation d'un remplissage de moule - Merge (Accueil)

Index « Auteurs » - tête de navigation
Attention, ce site est en cours de développement !
Attention, site généré par des moyens informatiques à partir de corpus bruts.
Les informations ne sont donc pas validées.

Index : Auteurs

Les termes de plus forte occurence

47W. Michaeli
32Suresh G. Advani
31S. G. Advani
30Y. C. Lam
24Ross C. Purdy
24JAE RYOUN YOUN
23A. I. Isayev
22Anil K. Bhowmick
21Yong Wang
19Pavel Simacek
19L. J. Lee
19K. K. Tamma
19HUAMIN ZHOU
19F. Trochu
19Ernesto Pérez
18L. James Lee
17Shia-Chung Chen
17S. C. Tjong
17S. C. Chen
16Roger E. Khayat
16James L. White
16G. Spadaro
16A. C. Long
15S. Bickerton
15Rosario Benavente
15M. R. Kamal
15E. Haberstroh
15DEQUN LI
15Allen Y. Yi
14Walter Michaeli
14U. W. Gedde
14Jin Huang
13SEONG YUN KIM
13R. Pitchumani
13Qiang Fu
13María L. Cerrada
13M. Narkis
13J. A. Roux
13Han-Xiong Huang
13H. Nomura
13G. Titomanlio
13C. D. Rudd
13AA
12Y. K. Shen
12Ulku Yilmazer
12Ting Huang
12T. H. Kwon
12S. K. De
12Randall M. German
12P. R. Sahm
12Ming-Bo Yang
12J.M.S.
12J. Vlachopoulos
12I. M. Ward
12Garth L. Wilkes
12Anthony J. Ryan
12A. Hiltner
11WOO IL LEE
11Sabu Thomas
11S. Sabharwal
11R. J. Goldstein
11R. Gauvin
11P. G. Lafleur
11Norbert Stribeck
11Lih-Sheng Turng
11J. R. White
11J. F. T. Pittman
11I. Ohnaka
11H. Potente
11Emily C. Van Schoick
11E. R. G. Eckert
11E. Pérez
11E. Baer
10R. Benavente
10Minoru Terano
10L. Katgerman
10Krishna M. Pillai
10J. M. Pastor
10J. Karger-Kocsis
10J. F. Kennedy
10H. E. H. Meijer
10G.P.K.
10G. Sciama
10F. Chinesta
10E. Martuscelli
10DONGGANG YAO
10D. Acierno
10A. Valenza
10A. Albertsson
9Uttandaraman Sundararaj
9T. W. Simon
9Suprakas Sinha Ray
9Smita Mohanty
9Shawn Walsh
9Sanjay K. Nayak
9S. V. Patankar
9O. G. Martynenko
9M. Gupta
9Lina Zhang
9Ke Wang
9K. K. Wang
9J. L. White
9J. F. Agassant
9G. L. Wilkes
9D. Delaunay
9Colin K. Ballantyne
9Christopher W. Macosko
9C. Marco
9C. L. Choy
9BEN WANG
9A. S. Pouzada
9A. D. Jenkins
9A. Bar-Cohen
8Yiu-Wing Mai
8Yanli Li
8YOUNG SEOK SONG
8Y. Maeda
8Y. K. Bhardwaj
8Wim Bras
8Wen-Yen Chiang
8W. E. Ibele
8V. Brucato
8SUNG HO KIM
8SEUNG HWAN LEE
8S.K.B.
8S.-C. Chen
8S. N. Maiti
8S. Corbel
8R. V. Mohan
8R. L. Reis
8R. J. Crawford
8R. E. Khayat
8Norman S. Allen
8Musa R. Kamal
8Mario Sorolla
8M. S. Hedenqvist
8Kazuo Nakayama
8K. Terashima
8K. K. Kabanemi
8K. Funatsu
8J.V.R.
8J.R.
8J.J.P.
8J.-F. Hetu
8J. M. Schultz
8J. E. M Nson
8J. C. Viana
8J. C. Gelin
8Itsuo Ohnaka
8Isao Kaetsu
8Goknur Bayram
8Gerrit W. M. Peters
8G. Dearnaley
8Fumio Yoshii
8F. J. Baltá Calleja
8Evan Mitsoulis
8E. Calderaro
8D. R. Paul
8CHANGYU SHEN
8C. L. Iii Tucker
8Benjamin S. Hsiao
8B. Liu
8Akira Kaito
8A. K. Bhowmick
8A. Garcia-Rejon
7Y. Zhang
7Txema Lopetegi
7Traian V. Chirila
7Tianxi Liu
7Thierry Barriere
7T. Kajiwara
7T. Hirose
7Sunil C. Joshi
7Sigbritt Karlsson
7Ruhul A. Khan
7Roma Margraf
7R. Pantani
7R. K. Y. Li
7R. Chandra
7Qin Zhang
7P. Krawczak
7P. J. Strykowski
7P. D. Coates
7N. M. Neves
7Mubarak A. Khan
7Masami Okamoto
7M. L. Cerrada
7M. Heckele
7M. Cross
7M. Cakmak
7Lin Ye
7Li Liu
7L. H. Sperling
7L. A. Utracki
7Keizo Makuuchi
7K. Friedrich
7K. A. Narh
7José M. Pere A
7Jose M. Castro
7Jean-Claude Gelin
7Jaroslav Mackerle
7J. Zachert
7J. Sienz
7J. Lee
7J. G. Vaughan
7J. Duszczyk
7I. Verpoest
7Hisayuki Nakatani
7HWA JIN OH
7H. T. Hahn
7G. W. M. Peters
7G. Menges
7F. M. Schmidt
7Edu Ruiz
7Dirk Heider
7David O. Kazmer
7D. Li
7Chang-Yu Shen
7C. T. Li
7C. Cockerell
7C. Binetruy
7Anthony J. Bur
7Ant Nio M. Cunha
7A. Ludwig
7A. Endruweit
7A. D. Drozdov
7A. A. Katbab
6Zhen Wang
6Yong Zhang
6XIKUI LI
6Witold Brostow
6Weimin Liu
6Wei Zhang
6W. Ehrfeld
6Toshitaka Kanai
6Thomas Keller
6Tetsuo Kanamoto
6T.W.
6T. H. Kuehn
6T. Barriere
6Susumu Sugiyama
6Steven A. Soper
6Sheng-Huei Hsiao
6Shaoyun Guo
6Seokyoung Ahn
6SHIA CHUNG CHEN
6SEONG JIN PARK
6S. Piccarolo
6S. Kenig
6S. J. Park
6S. B. Tor
6Rui L. Reis
6Rolf Mülhaupt
6Roger S. Porter
6R. W. Lewis
6R. W. Diraddo
6R. Salovey
6R. P. Singh
6R. K. Gupta
6R. A. Weiss
6R. A. Pethrick
6Qunji Xue
6Peter R. Chang
6P. Simacek
6P. M. Hergenrother
6P. Boydell
6P. Boisse
6P. A. Kelly
6O. Tapia
6Nicolas Regnier
6Nan Zhang
6N. T. Cheng
6N. S. Allen
6N. D. Ngo
6Mutsumasa Kyotani
6Mingzhong Cai
6Miguel A. G. Laso
6Michel Vincent
6Maria Isabel Felisberti
6M. Xanthos
6M. Worgull
6M. Sain
6M. H. R. Ghoreishy
6M. E. Cagiao
6M. Bellet
6M. A. G Mez
6M. A. Del Nobile
6Luigi Nicolais
6Ll. Gascon
6L.-W. Hourng
6L. Quintanilla
6L. Nicolais
6Keehae Kwon
6Kaizhi Shen
6K. C. Tam
6K. Anzai
6K. A. Dubey
6John Tsamopoulos
6Jin-Hae Chang
6JIE OUYANG
6J. V. R. Heberlein
6J. R. Youn
6J. N. Hay
6J. Mohr
6J. Li
6J. Bischof
6J. A. Garcia
6Ivan Šmit
6Hongfang Zhang
6Hamdy Hassan
6HUA TAN
6H. Zhou
6H. Mirzadeh
6H. Ismail
6Guy Defaye
6Guohu Guan
6Guisheng Yang
6Giovanni Maglio
6Gert Heinrich
6Francisco Falcone
6Fangming Xiang
6F. P. La Mantia
6F. Gugumus
6F. Dupret
6E. Niyama
6E. Majchrzak
6Dong Zhang
6Dilhan M. Kalyon
6D.O.N.
6D. Kostoski
6Chuncheng Li
6Chi-Yuan Huang
6Chaobin He
6CHENSONG DONG
6C. Rigaut
6BYUNG KIM
6BIN YANG
6B. Vergnes
6B. H. Kim
6Anurag Jain
6Antonio Bello
6Ann-Christine Albertsson
6Akbar Shojaei
6Ahmad Zeinolebadi
6A. Polynkin
6A. M. Cunha
5Ö. Pekcan
5Zuowan Zhou
5Zlatan Denchev
5Zhishen Mo
5Z. Bartczak
5Z. A. Mohd Ishak
5Yutaka Kobayashi
5Yunyun Shi
5Yaonan Xiao
5Yannis Dimakopoulos
5YUXI JIA
5YUN ZHANG
5Y. Z. Meng
5Y. Demay
5Y. Chen
5X. Chen
5Wolfgang Grellmann
5Wesley R. Burghardt
5WEI YANG
5W.-B. Young
5W. S. Chow
5W. Bras
5V. Speranza
5V. Sidiropoulos
5V. R. Voller
5U. Kortshagen
5Toshio Kurauchi
5Takeshi Yamanobe
5Takashi Kashiwagi
5T. Tsuchida
5T. K. Chaki
5T. A. Osswald
5Suda Kiatkamjornwong
5Stephan Botta
5Shih-Jung Liu
5Santanu Chattopadhyay
5Sailing He
5SHUNLIANG JIANG
5SHOUJIE LI
5S.-Y. Hu
5S.-J. Liu
5S. V. Lomov
5S. T. Chung
5S. P. Bao
5S. M. Richardson
5S. J. Havens
5S. C. M. Yu
5S. Ban
5S. Bahadur
5Rudolf Pfaendner
5Rongrong Qi
5Richard S. Parnas
5Richard Liang
5Rean-Der Chien
5Ralf Thomann
5R.E.
5R. S. Stein
5R. M. Mehra
5Qihua Wang
5Qiang Zheng
5Pingkai Jiang
5Pierre J. Carreau
5P. R. Hornsby
5P. J. Lemstra
5P. Eriksson
5Nadya Dencheva
5N. Stribeck
5N. S. Murthy
5Miyuki Hagiwara
5Miroslav Šlouf
5Ming Wei
5Ming Chen
5Min Qiu
5Michael J. Bevis
5Mei Liang
5Medhat M. Hassan
5M. Z. Abdullah
5M. Shimizu
5M. Piskur
5M. Bousmina
5Luc Chevalier
5Lianxun Gao
5Liang Han
5Lawrence T. Drzal
5L. Sridhar
5L. Kowalski
5L. D'Orazio
5Kuang-Ting Hsiao
5Klaus Friedrich
5Kiyohito Koyama
5Kahp Y. Suh
5K. Seilstad
5K. L. Yung
5K. C. Cole
5Júlio C. Viana
5Jun Zhang
5Joseph E. Spruiell
5Josef Baldrian
5John M. Chalmers
5Jin-Dong Zhu
5Jiin-Jyh Shyu
5Jie Zhang
5Ji Kotek
5Jen-An Chang
5Jeffrey M. Lawrence
5JUNYING YANG
5JOO SUNG LEE
5JING LI
5JIN DONG ZHU
5JAE CHUN HYUN
5J.W.
5J. S. Riffle
5J. R. G. Evans
5J. Morshedian
5J. H. Davidson
5J. E. Mcgrath
5J. C. Rodríguez-Cabello
5J. A. De Saja
5Ivan Chodák
5I. Tanasawa
5Huilin Li
5Hongwei Bai
5Hiroyuki Nomura
5Hiroki Uehara
5Han E. H. Meijer
5HYUN WOOK JUNG
5H. Reynaers
5H. Masse
5H. Löwe
5H. H. Chiang
5H. Guckel
5Ghasem Naderi
5G.G.M.
5G. Vigier
5G. Perkins
5G. N. Mathur
5G. Mensitieri
5G. Mennig
5G. Ellis
5G. B. Nando
5G. Akay
5G. A. A. V. Haagh
5Francois Trochu
5Francesco Ciardelli
5F. Robitaille
5F. Parres
5Emerson Lourenço
5E.J.S.
5E. Wintermantel
5E. Pfender
5E. Arquis
5E. Arai
5D. Khastgir
5Costas Tzoganakis

Manipulations en shell (Unix/Dilib)

HfdCat /Users/jacquesducloy/Documents/WicriRoot/Wicri/Terre/corpus/SimuPv.storage/SimuPvV1/Data/Main/Merge/Author.i.hfd| SxmlCut idx/l | grep ...  

Wicri

This area was generated with Dilib version V0.6.23.
Data generation: Thu Sep 15 17:34:16 2016. Site generation: Thu Sep 15 18:23:44 2016